Strane

Mape

Od ukupno 262.539 ubistava 71.231 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_mirage 1d 20:12h 16% 0% 43.080 16% 12.486 18% 29%
2 de_dust2 1d 11:21h 13% 0% 37.165 14% 9.394 13% 25%
3 de_lake 1d 09:27h 12% 50% 34.698 13% 9.980 14% 29%
4 de_train 1d 04:45h 10% 50% 27.900 11% 7.904 11% 28%
5 cs_office 1d 04:31h 10% 50% 26.432 10% 7.465 10% 28%
6 de_inferno 1d 03:53h 10% 50% 24.924 9% 7.648 11% 31%
7 de_cbble 1d 00:49h 9% 50% 24.147 9% 5.396 8% 22%
8 de_nuke 0d 23:21h 8% 50% 21.310 8% 5.051 7% 24%
9 de_cache 0d 22:37h 8% 50% 20.400 8% 5.332 7% 26%
10 dz_sirocco 0d 06:31h 2% 50% 2.483 1% 575 1% 23%