Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Jan 22, 2021 9:52:05 am 9  KaPiToXa !hideall
Jan 22, 2021 9:51:59 am 2,196  Kudosai !Negev
Jan 22, 2021 9:51:17 am 9  KaPiToXa !hideall
Jan 22, 2021 9:50:29 am 9  KaPiToXa !he
Jan 22, 2021 9:49:00 am 728  Inevi !negev
Jan 22, 2021 9:48:32 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:48:28 am 55  INSIDE (っ >_<)っ
Jan 22, 2021 9:48:06 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:48:04 am 19  csgo500 !voteleader csgo500
Jan 22, 2021 9:47:32 am 9  KaPiToXa ф
Jan 22, 2021 9:47:31 am 55  INSIDE !beacon @randomct
Jan 22, 2021 9:47:25 am 19  csgo500 !ban csgo500
Jan 22, 2021 9:47:23 am 2,196  Kudosai !negev
Jan 22, 2021 9:47:21 am 73  Jandik LOHI))
Jan 22, 2021 9:47:18 am 9  KaPiToXa !hideall
Jan 22, 2021 9:47:16 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:47:11 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:47:10 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:47:05 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:46:52 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:46:25 am 9  KaPiToXa ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:46:21 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:46:17 am 9  KaPiToXa !hideall
Jan 22, 2021 9:45:56 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:45:36 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:45:34 am 73  Jandik ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:44:22 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:44:02 am 9  KaPiToXa инсайд, вкл танцы
Jan 22, 2021 9:43:58 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:43:57 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:43:55 am 19  csgo500 !voteleader ins
Jan 22, 2021 9:43:44 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:43:42 am 9  KaPiToXa ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:43:41 am 9  KaPiToXa !dance
Jan 22, 2021 9:43:26 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:43:24 am 55  INSIDE !beacon @randomct
Jan 22, 2021 9:42:34 am 728  Inevi !negev
Jan 22, 2021 9:42:16 am 2,196  Kudosai !negev
Jan 22, 2021 9:42:14 am 19  csgo500 -solo
Jan 22, 2021 9:42:10 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:42:09 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:42:09 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:42:06 am 19  csgo500 SOLOOOOOOOOOOO
Jan 22, 2021 9:42:06 am 9  KaPiToXa !hideall
Jan 22, 2021 9:42:04 am 19  csgo500 solo
Jan 22, 2021 9:42:03 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:42:00 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:41:40 am 9  KaPiToXa !hideall
Jan 22, 2021 9:41:32 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:41:29 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:41:11 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:41:10 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:40:49 am 742  •●۞Slip۞●• чтоб сразу на лазера
Jan 22, 2021 9:40:46 am 73  Jandik !nominate surf
Jan 22, 2021 9:40:43 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:40:42 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:40:41 am 742  •●۞Slip۞●• а мадара есть?
Jan 22, 2021 9:40:39 am 19  csgo500 net
Jan 22, 2021 9:40:32 am 19  csgo500 я командовать буду
Jan 22, 2021 9:40:17 am 19  csgo500 misaka
Jan 22, 2021 9:40:10 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:40:08 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:40:05 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:39:50 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:39:29 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:39:27 am 728  Inevi !negev
Jan 22, 2021 9:39:10 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:39:10 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:38:58 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:38:50 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:38:33 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:37:56 am 38  NF !negev
Jan 22, 2021 9:37:51 am 2,196  Kudosai !ddeagle
Jan 22, 2021 9:37:48 am 2,196  Kudosai !negev
Jan 22, 2021 9:37:46 am 2,196  Kudosai !вуфпду
Jan 22, 2021 9:37:43 am 2,196  Kudosai !тупум
Jan 22, 2021 9:37:43 am 73  Jandik !nominate alien
Jan 22, 2021 9:37:42 am 19  csgo500 кем
Jan 22, 2021 9:37:39 am 9  KaPiToXa :( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:37:38 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:37:37 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:37:37 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:37:27 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:37:19 am 9  KaPiToXa ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:37:18 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:37:18 am 9  KaPiToXa :( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:37:09 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:37:06 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:36:57 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:36:52 am 742  •●۞Slip۞●• !hide
Jan 22, 2021 9:36:46 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:36:43 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:36:39 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:36:27 am 9  KaPiToXa :( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:36:26 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:36:23 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:36:21 am 9  KaPiToXa go биохазард
Jan 22, 2021 9:36:17 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:52 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:52 am 55  INSIDE (っ >_<)っ
Jan 22, 2021 9:35:51 am 55  INSIDE или 2
Jan 22, 2021 9:35:50 am 55  INSIDE го 1
Jan 22, 2021 9:35:48 am 55  INSIDE похуй
Jan 22, 2021 9:35:44 am 55  INSIDE я лов дедкор
Jan 22, 2021 9:35:40 am 55  INSIDE крутой тег
Jan 22, 2021 9:35:40 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:39 am 19  csgo500 а какую 1 или 2?
Jan 22, 2021 9:35:22 am 55  INSIDE ну номинируй
Jan 22, 2021 9:35:15 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:15 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:13 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:12 am 73  Jandik ◔_◔
Jan 22, 2021 9:35:12 am 55  INSIDE rtv lvl?
Jan 22, 2021 9:35:10 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:09 am 9  KaPiToXa :( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:09 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:08 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:07 am 19  csgo500 ya буду командовать
Jan 22, 2021 9:35:06 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:35:04 am 55  INSIDE rtv lvl?
Jan 22, 2021 9:34:58 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:57 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:56 am 19  csgo500 go misaky
Jan 22, 2021 9:34:29 am 19  csgo500 ez solo
Jan 22, 2021 9:34:25 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:24 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:23 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:21 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:16 am 742  •●۞Slip۞●• !tp
Jan 22, 2021 9:34:12 am 742  •●۞Slip۞●• !tp
Jan 22, 2021 9:34:03 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:34:03 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:33:55 am 55  INSIDE - вся стамина
Jan 22, 2021 9:33:35 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:33:34 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:33:25 am 55  INSIDE !sm @all
Jan 22, 2021 9:33:23 am 55  INSIDE !music 20
Jan 22, 2021 9:33:01 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:59 am 55  INSIDE ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡° )
Jan 22, 2021 9:32:58 am 73  Jandik ◔_◔
Jan 22, 2021 9:32:57 am 73  Jandik !negev
Jan 22, 2021 9:32:53 am 19  csgo500 !sm uns
Jan 22, 2021 9:32:52 am 73  Jandik !negev
Jan 22, 2021 9:32:50 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:32:49 am 19  csgo500 ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:32:45 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:44 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:43 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:41 am 9  KaPiToXa !color
Jan 22, 2021 9:32:39 am 19  csgo500 !nominate misaka
Jan 22, 2021 9:32:26 am 2,196  Kudosai !negev
Jan 22, 2021 9:32:25 am 73  Jandik ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:23 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:21 am 9  KaPiToXa :( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:19 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:19 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:32:09 am 55  INSIDE (OOOOO͜ʖOOOOO)
Jan 22, 2021 9:32:05 am 19  csgo500 ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:32:03 am 19  csgo500 !sm un
Jan 22, 2021 9:31:58 am 2,196  Kudosai !shop
Jan 22, 2021 9:31:51 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:31:49 am 9  KaPiToXa :( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:31:24 am 9  KaPiToXa ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:31:18 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 9:30:42 am 742  •●۞Slip۞●• !zclass
Jan 22, 2021 9:30:37 am 9  KaPiToXa !bizon
Jan 22, 2021 9:30:06 am 9  KaPiToXa !he
Jan 22, 2021 9:29:29 am 73  Jandik ◔_◔
Jan 22, 2021 9:29:27 am 73  Jandik !negev
Jan 22, 2021 9:28:07 am 73  Jandik ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:26:44 am 9  KaPiToXa !revote
Jan 22, 2021 9:26:41 am 9  KaPiToXa !remote
Jan 22, 2021 9:26:39 am 742  •●۞Slip۞●• номинация
Jan 22, 2021 9:26:31 am 742  •●۞Slip۞●• номинация
Jan 22, 2021 9:25:20 am 742  •●۞Slip۞●• !kevlar
Jan 22, 2021 9:23:27 am 73  Jandik ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 9:23:25 am 73  Jandik !negev
Jan 22, 2021 9:23:24 am 73  Jandik ( ͡:° ͜ ʖ ͡:°)
Jan 22, 2021 8:58:29 am -  Yiato XD
Jan 22, 2021 8:57:03 am -  Yiato bullshit right?
Jan 22, 2021 8:56:42 am -  Yiato !guns
Jan 22, 2021 8:56:07 am -  Yiato what are those xd
Jan 22, 2021 7:44:39 am 13  Kixx blyat
Jan 22, 2021 7:44:36 am 13  Kixx !revote
Jan 22, 2021 7:44:02 am 13  Kixx фаст ртв?)
Jan 22, 2021 7:43:40 am 13  Kixx !kevlar
Jan 22, 2021 7:43:37 am 13  Kixx 8 карт кд
Jan 22, 2021 7:43:32 am 13  Kixx бля
Jan 22, 2021 7:43:23 am 13  Kixx !nominate draco
Jan 22, 2021 6:48:17 am 55  INSIDE ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Jan 22, 2021 6:39:47 am 352  MaDaRa Uchixa !vip
Jan 22, 2021 6:35:59 am -  Irdhan zaebdl vctavai !tp
Jan 22, 2021 6:35:08 am -  Irdhan zaebdl vctavai !zclass
Jan 22, 2021 12:37:32 am -  EzedielJ !infobp
Jan 22, 2021 12:37:22 am -  EzedielJ !infobp
Jan 22, 2021 12:36:32 am -  EzedielJ !shop

Admin Options: